Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Sejlads

Har du lyst til at lære at håndtere en sejlbåd, kan du li´ at være udendørs og virker vandsport spændende, så er sejlerlinjen noget for dig! Linjen kan blive dit første skridt på vejen mod en karriere til søs eller starten på en hobby for livet. Du behøver ikke have sejlet før.

Sejlerlinjen er et samarbejde mellem Efterskolen og Kerteminde Sejlklub. Undervisningen foretages af en instruktør fra Kerteminde Sejlklub samt en lærer fra efterskolen. Vi sejler i kølbåde af typen Yngling. På linjen underviser vi efter standarder fra Dansk Sejlunion. I slutningen af perioden kan eleverne erhverve et Jungmandsdiplom fra Dansk Sejlunion. Diplomet er et bevis for at eleven har tilegnet sig de basale praktiske og teoretiske færdigheder omkring kølbådssejlads (se diplom her).

Eksempler på praktiske færdigheder:

  • Oprigning: dvs. at gøre båden klar til sejlads 
  • Havnemanøvre: dvs. at sejle båden til og fra havnen 
  • Vendinger 
  • Mand over bord manøvre: dvs. øvelse i at samle en person op, der er faldet i vandet 
  • Knob og stik: dvs. at kunne binde de nødvendige knuder på tovværket


En båds besætning udgøres typisk af 3-4 personer. Når du og kammeraterne har lært at sejle bådene arrangerer vi kapsejlads, sejler ture og laver øvelser, der øger dine praktiske sejlerfærdigheder.

Vi underviser i teori, når det ikke er vejr til at sejle på Kerteminde Bugten. Eksempler på teoretisk undervisning:

  • Søsikkerhed 
  • Benævelser på båden
  • Kompasforståelse 
  • Vigeregler 
  • Vind og trimning af sejl


Vi er meget opmærksomme på sikkerheden omkring aktiviteterne. Vi anvender bl.a. følgebåd med motor, VHF radio til nødopkald og våddragter under sejlertøjet når vandtemperaturen er under 10 grader.
Vi har udarbejdet en sikkerhedsinstruks efter Søfartsstyrelsens retningslinjer, se den her.

Glæden ved at mestre håndteringen af en sejlbåd, friheden og udsigterne til søs vil vi give videre. Vi ses på havnen!


Sejlads