Ny cross-trainingslinje 

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Ny golflinje

Nye valgfag i 2017

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Regler

For at efterskolen kan fungere optimalt, har vi en række regler og forventninger til dig som elev på efterskolen.

Vi forventer af dig:

 • at du medbringer en computer til skolebrug (Vi installerer Office-pakken for dig, når du starter)
 • at du selv sørger for at komme op om morgenen og møde til tiden
 • at du deltager i undervisningen og overholder tider og aftaler
 • at du deltager i vagter med din bogruppe og deltager i de praktiske opgaver såsom rengøring og madlavning
 • at du deltager i fysisk aktivitet, også selvom du ikke har valgt sport som linjefag
 • at du overholder vores regler om rygning, euforiserende stoffer, alkohol, tyveri og mobning
  • Elever må ikke være påvirket, når de møder op på skolen – dvs., at man ikke må indtage euforiserende stoffer i weekenderne, idet euforiserende stoffer har en virkning over længere tid. Så et år på Kerteminde Efterskole er lig med et år uden euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører som hovedregel bortvisning
  • Rygning på skolen og i lokalområdet er forbudt og kan medføre bortvisning
  • Tyveri fra hinanden og i lokalsamfundet kan medføre bortvisning
  • Mobning og vold kan medføre bortvisning

Skolen forbeholder sig ret til at opsige samarbejdet med eleven, hvis han/hun gentagne gange overskrider skolens regler, således at det går ud over det daglige pædagogiske arbejde med den pågældende elev og elevflokken som helhed. Dvs. gentagne overtrædelser, hvor vi ikke har kunnet nå eleven gennem dialog.