Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Skolekredsen

Skolekredsen er grundlaget for skolen. Skolekredsen består af personer, som på den ene eller anden måde har en tilknytning tll skolen. Det kan være tidligere elever, forældre til tidligere elever, ægtefæller til ansatte, lokale, forældre til børn der laver gymnastik på skolen, tidligere ansatte m.m.
Bestyrelsen er sammensat af personer fra skolekredsen. Man skal være medlem af skolekredsen for at blive valgt til bestyrelsen. Det er skolekredsmedlemmerne der kan stemme ved valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er den øverste "magtinstans" på skolen.
Skolekredsmedlemmer kommer til generalforsamlingen i april og har udtaleret og kan stille spørgsmål. Det er på generalforsamlingen man stemmer/vælger hvem der skal i bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter. Hvert år er der 2-3 personer på valg. Det er også her man kan stille op, hvis man ønsker at komme i bestyrelsen.
Det koster 50 kr. om året at være medlem.
Man melder sig ind ved at kontakte Lene Løvkvist på kontoret, tlf. 65 32 17 75, eller skrive en mail til kontor(at)keef.dk.