Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Værdigrundlag

Skolen er Grundtvig/Koldsk efterskole 
- idet vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og deres praktiske sider. Vi vil gerne oplyse og oplive - og undervise dem. Vi vil  give dem kompetencer både til at gå videre i uddannelsessystemet - og ikke mindst i livet!!

Vi arbejder for at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighedhensyntagen og ansvarsfølelse.

  • Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende - at turde tage stilling.
  • Hensyntagen er i vores terminologi at være positiv og at kunne acceptere hinandens forskelligheder.
  • Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed- og man er tro mod disse opgaver.

Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag - rengøring og madlavning - for også i disse sammenhænge skal vi opdrage dem til hele mennesker.

Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse.

  • Gennem temadage/temauger med f.eks. musical, friluftsture samt gennem vore linje- og valgfagstilbud. 

Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden der omgiver os.

  • for derigennem at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer - og dermed også for sig selv.