Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Økonomi

Prisen for at være elev på Kerteminde Efterskole i skoleåret 2018/19 er 2.390 kr. pr. uge i 42 uger. 

Skolen søger om statstilskud til efterskoleopholdet. Hvad man får i tilskud afhænger af hustandsindkomsten. Skulle husstandsindkomsten i indeværende år være væsentlig ændret i forhold til beregningsåret, kontakt da skolen, da vi har mulighed for genberegning. 

Se elevstøtteskema for 18/19 her.

Se de generelle betalingsbetingelser her.

Beregn prisen på opholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Elevbank: For at sætte lommepenge ind i elevbanken, brug vores konto i Danske Bank: 3596 9060100214. Husk at påføre navn og elevnummer. Vær opmærksom på, at der går mindst en bankdag inden vi kan se indbetalingen.