14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

10. klasse 

I 10. klasse på Kerteminde Efterskole har eleverne mulighed for alle prøveforberedende fag. Undervisningen er med til at forberede eleverne, bedst muligt, i overgangen til ungdomsuddannelserne. 

Hver aften er der stille-/lektietime på skolen, her kan eleverne fordybe sig i lektierne, læse en bog eller høre musik i sine hovedtelefoner. I lektietimen er der mulighed for at få hjælp til lektierne.

Vi tilbyder 3 faglige profiler i 10. klasse: Samfund, Sprog og Naturvidenskab. Profilerne vil indeholde undervisning og profildage til fordybelse, ture ud af huset, samarbejde med virksomheder og andre uddannelser, samt inspiration fra vores omverden. Se nærmere beskrivelse af profiler ved at klikke her  

Vi tilbyder specialundervisning på hold á 8-14 elever i dansk, matematik og engelsk. Vi underviser i IT-værktøjer og hjælpeprogrammer bl.a. cd-ord.  Eleverne inkluderes på samme vilkår som skolens øvrige elever i de øvrige fag. Eleverne inkluderes i undervisningen på profilfagene SamfundSprog og Naturvidenskab. Se nærmere beskrivelse af læseklassen ved at klikke her  

 

Alle elever tager på studietur Berlin.