Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Læseklasse

Vi tilbyder specialundervisning på hold á 8-14 elever i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse. Vi underviser i IT-værktøjer og hjælpeprogrammer bl.a. cd-ord.  Eleverne inkluderes på samme vilkår som skolens øvrige elever de øvrige fag. Eleverne inkluderes i undervisningen på profilfagene SamfundSprog, Naturvidenskab og 10.x. Se nærmere beskrivelse af profiler ved at klikke her

Læseklasse specialundervisningstilbud for normalbegavede ordblinde/læsesvage elever på Kerteminde Efterskole i 10. klasse. For at blive optaget i denne klasse, skal der sammen med indmeldelsen indsendes en PPR-udtalelse til Kerteminde Efterskole som bl.a. indeholder en anbefaling af specialundervisning og en udtalelse om elevens niveau i dansk og matematik. Evt. en ordblindetest.

Hvad tilbyder vi:

  • Undervisning på hold af 8-14 elever i dansk, matematik og engelsk.
  • Undervisning i IT-værktøjer og hjælpeprogrammer bl.a. cd-ord
  • Vi forbereder eleverne til FP10
  • Gøre eleverne kvalificerede til at gå videre i uddannelsessystemet.
  • Faglig og personlig selvtillid
  • Tryghed og struktur