14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Profiler

Vi tilbyder 3 faglige profiler: Samfund, Sprog og Naturvidenskab. Profilerne består af undervisning og profildage til fordybelse. Profildagene kan være: ture ud af huset, samarbejde med virksomheder og andre uddannelser, samt inspiration fra vores omverden.

Samfund

 • Eleverne arbejder med danske og internationale samfundsforhold.
 • Eleverne vil lære at forholde sig kritisk til, og deltage i, den demokratiske samfundsdebat.
 • Undervisningen vil fremme elevernes selvstændighed og tillid til at diskutere samfundets problemstillinger.
 • Selvvalgte projekter
 • Personlig udvikling 

Følgende emner er eksempler på, hvad eleverne kan blive præsenteret for: Unge og identitet, social arv og hvordan den kan brydes, sociale medier, hvad er dansk kultur, terror osv.

Sprog

 • Eleverne vil få indblik i, hvordan folk lever i andre lande og kulturer
 • Eleverne vil lære at se sig selv som en del af en global sammenhæng.
 • Sprog som internationalt kommunikationsmiddel
 • Selvvalgte projekter
 • Personlig udvikling

Følgende emner er eksempler på, hvad eleverne kan blive præsenteret for: Kultur- og samfundsforhold, sprog og identitet, kunst og medier, det multikulturelle samfund osv. 

Naturvidenskab

 • Eleverne arbejder med problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til naturvidenskab
 • Eleverne vil tilegne sig naturfaglige arbejdsformer og tankegange
 • Eleverne vil gennem undervisningen opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede.
 • Eleverne vil opnå bevidstgørelse og ansvarlighed over for natur, miljø og brugen af naturressourcer.
 • Selvvalgte projekter
 • Personlig udvikling

Følgende emner er eksempler på, hvad eleverne kan blive præsenteret for: Unge forskere, programmering og 3D-konstruktion.