Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Vejledning

Et år på Kerteminde Efterskole er et godt springbræt til ungdomsuddannelserne. Vejledning har en høj prioritet på Kerteminde efterskole. Du bliver tilknyttet en vejleder og et klasseteam, som drøfter dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. Din vejleder vil følge og guide dig gennem hele processen, fra du starter på skolen, til du er optaget på en ungdomsuddannelse.

  • De faglige forudsætninger vurderes af dine faglærere.
  • De personlige forudsætninger er en vurdering af din motivation, selvstændighed, ansvarlighed og mødestabilitet.
  • De sociale forudsætninger er en vurdering af din samarbejdsevne, respekt og tolerance.