Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Jagt

I samarbejde med Kerteminde Ungdomsskole tilbyder vi jagttegn.

Der undervises inden for de emner, der stilles spørgsmål i til den teoretiske jagtprøve herunder bl.a.:

  • Jagtlovgivning: Hvad siger love og bekendtgørelser ift. det at gå på Jagt i Danmark?
  • Vildtkending: Hvordan de forskellige arter ser ud, og hvordan man lærer at kende dem fra hinanden?
  • Vildtbiologi, jagt- og vildtforvaltning: Hvor og hvordan lever de jagtbare arter? Hvordan skaber vi den bedste habitat (levested) for de enkelte vildtarter? Hvordan forvalter vi vore vildtbestande på en bæredygtig måde?
  • Kendskab til våben og ammunition: Gennemgang af de forskellige våben- og ammunitionstyper
  • Jagtetik, teknik og ledelse: Hvad siger de ”Jagtetiske regler”, hvordan udøves de forskellige jagtformer, og hvilke personer har hvilket ansvar under udøvelse af jagten?
  • Vurdering af sikkerhed: At vurdere om sikkerheden er overholdt på en række billedeksempler 

Der undervises frem mod den praktiske jagtprøve herunder bl.a.:

  • Våbenbehandling: At være i stand til at behandle jagtvåben på en synlig forsvarlig måde
  • Færdsel med våben i terræn: At være i stand til at færdes med ladte jagtvåben i skiftende terræn på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
  • Afstandsvurdering: At være i stand til at afstandsvurdere 6 forskellige vildtfigurer i forskelligt terræn
  • Skydning til bevægelige mål: At være i stand til på en sikkerheds forsvarlig måde at afgive skud til flyvende mål fra skiftende retninger

Egenbetaling: 300,00 kr. til bogmateriale