Tag med på camp 5.-6. maj

14 Linjefag

Studietur til Berlin for årgang 18/19

Mulighed for bevægelse hver dag

Et stærkt fællesskab

Golflinje

Masser af valgfag

Faglig udfordring

Kreativ fordybelse

Parkour

Parkour handler om effektiv og funktionel bevægelse. Vi arbejder med styrke, udholdenhed, mobilitet, balance og koordination og træner herigennem både krop og psyke. 

Vi træner både på skolen og på forskellige anlæg ude af huset. 

Parkour